புரியாத பரிசுகள்... (tamil cryptography)

      மீண்டும் ஒரு தபால் ....எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சர்யம்....ஏற்க்கனவே வந்த ஒரு புரியாத பரிசை கண்டுபிடித்து அதை இங்கு ஒரு பரிசு என்ற தலைப்பில் கொடுத்து இருந்தேன்..அதே மாதிரி இப்போது ஒரு கடிதம்...

    (முதலில் சொன்ன ஒரு பரிசு என்றதை படித்தால் இது புரிய எளிதாக இருக்கும்)


   அனுப்புனர் முகவரியில் அதே பெண்ணின் பெயர்.....அதே அழகான கையெழுத்து..ஆனால் இந்த முறை பரிசு ஏதும் இல்லை ..வெறும் கடிதம் மட்டுமே வந்து இருந்தது....


   பிரித்து படித்தேன்...அந்த முழு கடிதத்தில்...நடுவில் சில வரிகள் மட்டுமே எழுதி இருந்தது..அதுவும் எழுத்துக்கள் இல்லை வெறும் எண்கள் வடிவில்....அதில் இருந்தது இதுதான்..


1108 10018 10017 ....1109 13012 1503 1101 1001611007 1105 15012 10012.....


      இப்போது எனக்கு இருப்பது புதிய சோதனை..ஏற்க்கனவே அனுப்பியதை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கண்டு பிடித்தாயிற்று...இதை எப்படி கண்டு பிடிக்க என்ற சிந்தனையில் மூழ்கினேன்....


     ஒருமுறை அந்த எண்களை உற்று பார்த்தால் கொஞ்சம் தலை சுற்றுவது போல இருந்தது...இந்த எண்களில் இருந்து எப்படி தமிழ் வார்த்தைகள் வரும்...


     முதலில் அதில் உள்ள 1108 என்ற இந்த எண்களை பார்த்தேன்...அப்படி ஒன்றும் எளிதில் புரிகின்ற விசயமாக இது இல்லை என்பதை உணர்ந்தேன்...


    ஆனால் எதாவது ஒரு வழியில் இதில் தமிழ் எழுத்துக்கான விவரம் அடங்கி இருக்கும்...நான் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்...


      இதில் அவள் வழக்கம் போல பிறந்தநாள் செய்திதான் அனுப்பி இருப்பாள் என என்னால் ஒதுக்கி விட முடியவில்ல..ஒருவேளை வேறு எதாவது விஷயம் அனுப்பி இருந்தால்...கொஞ்சம் ஆர்வம...எல்லாம் ஹோர்மொன்களின் ஊக்கம்...


    ஒருவர் ஒருமுறையில் சங்கேத பாஷையை உருவாக்கினால்..அந்த முறையை சில இடங்ககளில் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவார் என்று எங்கயோ படித்து இருக்கின்றேன்... அந்த முறையில் பார்த்தால் இந்த பெண்ணும் அவள் ஏற்க்கனவே உபோயோகித்த பழைய முறையை உபோயோகித்து இருப்பாள் என்று நினைத்துக்கொண்டே முன்னால் நான் உபோயோகித்த அந்த தமிழ் எழுத்துக்கள் கொண்ட அட்டவணையை எடுத்து பார்த்தேன்...


      அந்த அட்டவணையில் இந்த எண்களை எப்படி சேர்ப்பது..எப்படி வரிசை படுத்துவது...அந்த எண்கள் எந்த கோர்வையில் கொடுக்க பட்டுள்ளது என்பதை முதலில் பார்க்க வேண்டும்...


      முதலில் அந்த எண்கள் அனைத்தையும் ஒருமுறை நன்றாக அலசி பார்த்தேன்..அதில் இருந்து சில விசயங்கள் கிடைத்தன...அதாவது அந்த எண் கோர்வையில்..சில எண்கள் தொடர்ந்து மாறி மாறி வருவதை என்னால் காணமுடிந்தது...


அதாவது இந்த முறையில் அனைத்து எண்களும்..அமைக்கப்பட்டு இருந்தன..


1108 10018 10017 ....1109 13012 1503 1101 1001611007 1105 15012 10012....


      இதில் 1 மற்றும் 0 ஆனது குறிப்பிடும்படி திரும்ப திரும்ப வந்து இருந்ததை கண்டுபிடித்தேன்..அப்படி என்றால் இதற்க்கு எதவது காரணம் இருக்க வேண்டும்...இந்த இரு எண்கள் மட்டுமே மாறாமல் வருகின்றன..மற்ற எண்கள் அனைத்தும் மாறுகின்றன..


      எனவே இந்த இரு எண்கள் எதையாவது தெரிவிக்க இருக்க வேண்டும்...அப்படி இந்த 0,1 ல் என்ன தெரிவிக்க முடியும்...யோசித்தேன்..


     அந்த பெண் என்னை நன்றாக சுத்த விடுகிறாள் என்பது மட்டும் தெளிவாக தெரிந்தது..அழகான கையெழுத்து உடன் ஒரு பெண்ணின் இப்படி ஒரு கடிதம் என்றால் அதை கண்டுபிடிக்காமல் இருக்க முடியாதுதான்...


      முதலில் அந்த 0,1 என்ற எண்களை பார்த்தவுடன் என் மனதில் தோன்றியது..இது ஒரு BINARY NUMBER ...இந்த BINARY முறையில் பார்த்தால்..0 என்றால் OFF, 1 என்றால் ON. இதுமட்டுமே எனக்கு தெரியும்... இது எந்த வகையில் தமிழ் எழுத்துக்களை கண்டுபிடிக்க பொருந்தும் என்பதை பார்க்க வேண்டும்....


      இந்த BINARY எண்களின் அர்த்தத்தை தமிழில் பார்த்தால்... ON – உயிர் கொடு. OFF - இணைப்பை துண்டி..அல்லது நிறுத்து...இதை எப்படி ஒப்பிடுவது....


      இதில் ஒன்று என்னை சிந்திக்க வைத்தது..”உயிர்கொடு” என்ற வார்த்தை....தமிழ் எழுத்துக்கு உயிர் கொடுப்பது....உயிர் எழுத்துக்கள்...ஒருவேளை அந்த 1 என்ற எண் தமிழில் உயிர் எழுத்துக்களை குறிக்கலாம்...

     அப்படி என்றால் அந்த 0 என்பது...தமிழ் எழுத்துக்கள் உருவாக காரணமாக இருப்பது உயிர் எழுத்துக்கள்,மற்றும் மெய் எழுத்துகள்...மீதம் இருப்பது மெய் எழுத்து..அப்படி என்றால் அந்த 0 என்பதை மெய் எழுத்தாக கொண்டு சோதித்து பார்க்கலாம என்று நினைத்தேன்...


     அதற்கு நானா உதவியாக எடுத்துக்கொண்டது..நான் முன்னர் உபோயோகித்த அதே அட்டவணையை...ஏனென்றால் அவளும் இந்த அட்டவனையைத்தான் உபோயோகித்து இருப்பாள்....


     அப்படி அந்த எண்களின் படி பார்த்தால்.. 1108 .. இதில் முதலில் வரும் எண் உயிர் எழுத்தை குறிப்பது...அடுத்து வரும் எண் 1 உயிர் எழுத்தில் ஒன்றாவது எழுத்தாக இருக்கலாம் என்று அட்டவணையில் தேடினேன்...      அந்த எழுத்து “அ”..அடுத்து 0 என்பது மெய் எழுத்தை குறிப்பது..அடுத்து வரும் 8 என்பது மெய் எழுத்தில் எட்டாவது எழுத்து..அந்த எழுத்து..”ந்”..இப்போது இரண்டையும் சேர்த்து முழுமையாக்கினால் ந்+அ = . என்று வரும்...முயற்சியில் ஒரு எழுத்து கிடைத்த சந்தோசம்..இது சரியா? இல்லையா? என்பது மற்ற எழுத்துக்களை கண்டுபிடித்த பின்னர்தான் தெரியும்...


       அடுத்து 10018 இதில் மேலே சொன்ன முறையில் பார்த்தால் “ன்” வந்தது....அடுத்த எண்ணில் “10017” தேடினால் “று” வந்தது...இதோடு ஒரு வாக்கியம் முடிந்து இருந்தது...


     அந்த எழுத்துக்களை ஒன்று சேர்த்தால் “நன்று” என்று வந்தது....மிக சந்தோசம்..அப்படி என்றால் நான் தொடரும் முறை சரியானது....


      எனக்கு இன்னும் ஆர்வம அதிகமானது..மீதி இருக்கும் இரண்டு வரிகளில் அவளை பற்றி எதாவது தகவல் இருக்கலாம் என்று நினைத்து அதி வேகமாக மேலே சொன்ன முறையில்..தீர்த்து பார்த்தால்..நன்று (1108 10018 10017)

பரிசுகள் (1109 13012 1503 1101 10016)

தொடரும்... (11007 1105 15012 10012....)இதுதான் எழுதி இருந்தது.....


     ஒருவேளை அவள் அனுப்பிய முதல் பரிசில் இருந்த முறையை நான் கண்டு பிடித்து பதிவாக எழுதியதை அவளும் படித்து இருக்க கூடும்.

    இன்னும் பரிசுகள் தொடரும் என்று வேறு சொல்லி இருக்கின்றாள்...ஒருவேளை அவள் இதையும் படித்தால் அடுத்த முறை அவள் உபோயோகிக்கும் முறையை மாற்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றது.


   அது கடினமாக இருக்கலாம் அல்லது எளிதாக இருக்கலாம்....அது வந்த பிறகுதான் தெரியும்..அதற்காக நான் காத்திருக்கின்றேன்....

2 comments:

நண்பர்கள் உலகம் said...

மிக அருமையான படைப்பு.பாராட்டுக்கள்!

கணேஷ் said...

sekar said...

மிக அருமையான படைப்பு.பாராட்டுக்கள்!\\\

உங்களின் கருத்துக்கு நன்றி.....